Стратегія розвитку ліцею №66 Львівської міської ради

на 2021-2025 навчальні роки

Відповідно до Закону України «Про освіту» метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищення рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Місія ліцею:

створення умов для виховання випускника ліцею – гідного громадянина, готового до закликів сьогодення, фізично та морально здорової особистості, збагаченої знаннями, уміннями та навиками, потрібними для подальшої реалізації особистості, готової до творчої праці, з ціннісним ставленням до себе, сім’ї, соціуму, природи, мистецтва, суспільства та держави.

Бачення:

ліцей – однодумці, які успішно вирішують завдання сьогодення; є лідером серед закладів освіти міста і впевнено дивиться у майбутнє.

Завдання:

 • · реалізація ключової ідеї: неможливо навчити – можна лише навчити вчитися;
 • · особистісний інтелектуальний, соціальний та фізичний розвиток кожного учня;
 • · створення умов для надання якісної освіти відповідно до природних здібностей дитини;
 • · упровадження гнучких моделей відповідно до здібностей та нахилів учнів;
 • · зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів, забезпечення здоров’я зберігаючих технологій освітнього процесу;
 • · орієнтування взаємин у системі учитель-учень на створення ситуації, у якій учень змушений і здатний навчатися самостійно, опановуючи техніку творчого та критичного мислення, вільно комунікувати, а учитель є модератором, фасилітатором, лідером формування навчальної моделі;
 • · системне оновлення мети і змісту діяльності освітнього закладу відповідно до завдань та концепції нової української школи;
 • · демократизація роботи ліцею, тісна співпраця та бачення єдиної мети педагогами, батьками, учнями, громадою;
 • · колегіальний підхід до управління закладом;
 • · застосування широкого спектру проєктних технологій;
 • · використання сучасних технологій;
 • · підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій і реалізації завдань креативної освіти, допомога в оволодінні стратегіями проєктування та самореалізації особистості;
 • · створення умов (фінансових, матеріальних, психолого-педагогічних) для творчої ініціативи вчителя;
 • · виховання учнів на засадах демократії та свободи; ціннісних орієнтирах ставлення до суспільства, людей, природи, мистецтва, праці, до себе; у основу закласти діалог довіри, терпеливість, милосердя, відповідальність, загальнолюдські цінності, розвиток креативної, критично мислячої особистості;

Принципи управління:

 • - принцип гідності «Ніколи не принижуйся»;
 • - принцип самооцінювання «Вивчай самого себе, знай свої сильні та слабкі сторони»;
 • - принцип універсальності «Прагни бути універсалом у своїй сфері»;
 • - принцип краси «Роби все естетично»;
 • - принцип подолання «Не сумуй через поразку»;
 • - принцип солідарності «Робімо разом те, що необхідно»;
 • - принцип пізнання «Вік живи – вік учись»;
 • - принцип успіху «Гордись найменшими своїми досягненнями»

Вектори розвитку закладу освіти

через реалізацію науково-методичного проєкту «Моделювання сучасної суспільно-свідомої особистості через перезавантаження мислення та навчального простору»: демократизація ліцею, формування стилю корпоративної культури, педагогіка партнерства через психологію стосунків, випускник ліцею (за окремим планом).

Цільові напрямки:

демократизація відносин, формування партнерського середовища, активація учнівської зацікавленості, планування професійного зростання та самоосвітньої діяльності, креативність та новаторство педагогів, творчий характер передачі знань, оптимальне використання ресурсів, можливостей ліцею для створення єдиного інформаційного простору, урахування індивідуальних потреб учнів та вчителів, активація нових проєктів, емоційне та професійне задоволення від результату праці та навчання.

Вектор розвитку закладу освіти до забезпечення якості освіти:

створення та реалізація документу про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти ліцею. (додатково створений надалі документ, затверджений педагогічною радою з потенційною реалізацією упродовж 5 років).

Цільові напрямки:

визначення найкращих складових освітнього середовища та тих, які потребують покращення; дослідження якості викладання педагогів та їх професійного зростання; визначення рівня демократизації та ефективності управлінських процесів.

Реалізація аспектів розвитку ліцею по усіх напрямках

(I-III ступені освітньої діяльності, розвиток інформаційної структури, партнерської взаємодії, формування матеріально-технічної бази) через використання положень перспективного плану розвитку ліцею на 2018-2023 навчальний роки (погоджено педагогічною радою ліцею №1 від 30.08.2018 року).

Цільові напрямки:

демократичність відносин, сучасна модель освітнього процесу, концепція нової української школи, партнерське середовище, реалізація проєктної діяльності, креативність і новаторство, оптимальне використання ресурсів для створення єдиного інформаційного простору, професійне зростання педагогів, удосконалення інклюзивних аспектів роботи освітнього закладу

Вектор розвитку закладу освіти через удосконалення матеріально-технічної бази.

Цільові напрямки:

капітальний ремонт спортивних залів №1, №2; капітальний ремонт харчоблоку; поточний ремонт парапетів м’якої покрівлі; капітальний ремонт огорожі ліцею; встановлення зовнішнього освітлення та відеоспостереження ліцею; поточний рнемонт центрального входу ліцею; завершення встановлення пожежної сигналізації; монтаж голосових оповіщень при пожежній сигналізації; заміна комп’ютерної техніки у кабінетах інформатики №1 та №2; поточний ремонт коридорів; закупівля безконтактної системи контролю температури тіла та лічильника відвідуваності; створення лінгафонного кабінету; облаштування внутрішнього дворику «Клас під відритим небом»; закупівля обладнання відповідно до реалізації проєкту «STEM-освіта через призму мейкерства та робототехніки»; охоплення зкладу мрежею Інтернет у повному осязі.

Формування деталізованого підходу до реалізації стратегії розвитку ліцею

через план роботи ліцею на кожен навчальний рік (відповідно до шаблону циклограми); акцентів роботи методичних об’єднань; планшеток класного керівника; планування освітньої та педагогічної діяльності кожного педагога зокрема.

Додаток1

Перелік освітніх проєктів ліцею №66

 • · українсько-шведський проєкт «Екологічна культура через уроки сталого розвитку»;
 • · інноваційний навчально-науково-виробничий комплекс «Школа-коледж-університет-підприємство» при НУ «Львівська політехніка»;
 • · інноваційно-навчальний комплекс «ІТ -освіта» при ПВНЗ «Комп’ютерна академія «ШАГ»;
 • · проєкт «ІТ-школа SAMSUNG»;
 • · розробка та впровадження навчально-методичного забезпечення початкової та базової загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової загальної середньої освіти»;
 • · партнерство з видавництвом Pearson Longman;
 • · проєкт «Здорова постава»;
 • · проєкт «Супергерої FAST»;
 • · польсько-український проєкт «Цілі сталого розвитку»;
 • · проєкт «STEM-освіта через призму мейкерства та робототехніки»;
 • · проєкт «Мандруємо Україною»;
 • · проєкт «МІКС-66»;
 • · проєкт «Дві сторони життя тварин через призму людського фактору»;
 • · проєкт «Туристичний вояж континетами»;
 • · дружній проєкт-співпраця з початковою школою №1 м.Ополє-Любельське (Польща);
 • · проєкт «Співпрацюємо. Україна на зв’язку» (м.Тернопіль, м.Харків, м.Маріуполь, м. Червоноград, м.Кропивницький);
 • · проєкт у співпраці з Lego Fondation «Діяльнісний підхід у навчанні. Навчання через гру»;
 • · ініціатива Play Mate;

Додаток 2

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЄКТ

«МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНОЇ СУСПІЛЬНО-СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ МИСЛЕННЯ ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОСТОРУ»

(РЕАЛІЗАЦІЯ 2018-2024 Н.Р.)

Візія проєкту:

Перезавантаження мислення та навчального простору через вектори:
 • · демократизація ліцею;
 • · формування стилю корпоративної культури ліцею;
 • · педагогіка партнерства через психологію стосунків;
 • · випускник ліцею.
Створення інноваційного простору педагогічного зростання.
Навчання нових способів взаємодії з іншими в соціумі.

Вектор 1 «ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ЛІЦЕЮ»

 • § Практичне втілення цінностей демократії та прав людини у навчально-виховному процесі ліцею.
 • § Підготовка учня до участі у демократичних процесах у державі та до успішної самореалізації у сучасному світі.
 • § Формування активної громадянської позиції усіх учасників навчально-виховного процесу.
 • § Побудова освітнього простору на засадах людської гідності, дотримання прав людини та демократії через рівний доступ до участі в усіх заходах, подіях ліцею, громади, міста, країни.
 • § Практики створення демократичного середовища.
 • § Формування демократичних компетентностей.

Вектор 2 «ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЛІЦЕЮ»

 • § Проведення корпоративних тренінгів.
 • § Співпраця та самовдосконалення вчителів .
 • § Вдосконалення навичок самоосвіти в системі функціонування ліцею.
 • § Зміна психології стосунків «учитель-учень», «адміністрація ліцею-учителі-батьки», «учень-учитель-батьки-громада».

Вектор 3 «ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ТА ПСИХОЛОГІЯ СТОСУНКІВ»

 • § Трансформування в освітній простір «Діти-педагоги-батьківство» через призму партнерської взаємодії ліцею, родини, громадськості.
 • § Формування відповідального батьківства.

Вектор 4 «ВЧИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛІННЯ»

 • § Формувач знань і навиків, потрібних у сучасному житті.
 • § Володар презентаційних навиків. Ефективний комунікатор та фасилітатор.
 • § Психологічно та емоційно компетентна особистість.
 • § Лідер та менеджер.
 • § Успішний педагог, звільнений від стереотипів.

Вектор 5 «ВИПУСКНИК ЛІЦЕЮ»

 • § Рівноправний та активний учасник освітнього процесу, заходів, що проходять у школі, місті, державі.
 • § Гідний громадянин сучасного світу, готовий до закликів сьогодення.
 • § Вільна, талановита, фізично здорова особистість, збагачена знаннями, уміннями, навиками.
 • § Готовий до творчої праці та моральної, етичної поведінки у суспільстві.
 • § Особистість з ціннісним ставленням до себе, сім’ї, родини, людей, праці, природи, культури та мистецтва, суспільства та держави.
Кiлькiсть переглядiв: 125