Держстандарти

Атестація

Атестація навчальних закладів

"Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів" (наказ № 772 від 17.06.2013)

Лист МОН України від 07.08.2013 № 1/9-533 "Про методичні рекомендації дляпроведення державноїатестації та внутрішнього контролю навчальних закладів"

Атестація педагогічних кадрів

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів (наказ МОН № 665 від 01.06.13 року)

Типове положення про атестацію педагогічних працівників(наказ МОНУ від 06.10.2010 № 930 зі змінами)

Державна інспекція навчальних закладів

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 910"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 311"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)"

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 911 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

Наказ ДІНЗ України № 27-а від 04.07.2012

Наказ МОН України від20.05.2013 № 560"Про затвердження уніфікованих форм актів":

Шкільна документація

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 264